leczenie_nieplodnosc_promocja program_in_vitro leczenie_nieplodnosci_1 bank_komorek embolizacja_miesniakow leczenie_nieplodnosci_2 program_dawstwa nieplodnosc_meska

Badanie nasienia

Jako jedyne laboratorium w Polsce, wykonujemy badania biochemiczne plazmy nasienia.

Przygotowanie do badania nasienia:
  • zalecane jest zachowanie od 2 do maksymalnie 5 dniu abstynencji seksualnej

Kwas cytrynowy — marker czynności gruczołu krokowego

Kwas cytrynowy jest wydzielany przez prostatę. Niedostateczne wydzielanie kwasu cytrynowego ma miejsce w przypadkach stanu zapalnego gruczołu krokowego. Postuluje się, że kwas cytrynowy może odgrywać rolę w utrzymaniu równowagi osmotycznej w nasieniu, co może mieć wpływ na funkcjonowanie i budowę morfologiczną plemników.
Wskazania: np. hypoandrogenizm, podejrzenie zaburzeń receptora dla testosteronu, (zespół częściowej niewrażliwości na androgeny), podejrzenie stanu zapalnego gruczołu krokowego, azoospermia, leukocytospermia.

Fruktoza — marker czynności pęcherzyków nasiennych

Fruktoza jest wydzielana przez pęcherzyki nasienne, których wydzielina jest głównym składnikiem ejakulatu. Ilość fruktozy w nasieniu odzwierciedla funkcję wydzielniczą pęcherzyków nasiennych. Zmniejszone wydzielanie płynu z pęcherzyków nasiennych ma miejsce w przypadkach hipoandrogenizmu, po infekcjach pęcherzyków nasiennych i w przypadkach wrodzonej agenezji pęcherzyków nasiennych.
Fruktoza skorygowana — niska zawartość fruktozy może mieć wpływ na ruchliwość plemników. Dla oceny tego parametru oblicza się koncentrację fruktozy skorygowanej w oparciu o koncentrację plemników
o ruchu postępowym.
Test zużycia fruktozy w czasie — w przypadku zbyt szybkiego zużywania substancji energetycznej przez plemniki ich ruchliwość i zdolność do zapłodnienia w czasie spada.
Wskazania: np. hypoandrogenizm, podejrzenie zaburzeń receptora dla testosteronu, (zespół częściowej niewrażliwości na androgeny), podejrzenie stanu zapalnego pęcherzyków nasiennych, asthenozoospermia, leukocytospermia, azoospermia, zwiększona objętość lub lepkość ejakulatu, kwaśne pH.
Interpretacji dokonuje się w kontekście wyników innych badań – wskazana konsultacja andrologiczna.

α-glukozydaza obojętna (NAG) — marker czynności najądrzy

W najądrzu zachodzi jeden z najistotniejszych etapów dojrzewania plemników, czyli uzyskanie przez nie zdolności ruchu. Przewlekłe stany zapalne najądrza prowadzą do asthenozoospermii, zaburzeń w budowie morfologicznej plemników oraz fragmentacji chromatyny plemnikowej. U pacjentów z azoospermią i prawidłowym poziomem androgenów w krwi obwodowej, aktywność α-glukozydazy obojętnej w plazmie nasienia, jest niezawodnym znacznikiem funkcji najądrza i jego udziału w tworzeniu ejakulatu. Pacjenci z azoospermią i obustronną niedrożnością pomiędzy najądrzami a przewodem wytryskowym, mają bardzo niską aktywność α-glukozydazy obojętnej w plazmie nasienia.
Wskazania: podejrzenie stanu zapalnego najądrzy lub jąder, podejrzenie obniżonej zdolności antyoksydacyjnej w nasieniu, asthenozoospermia, leukocytospermia, azoospermia, teratozoospermia. Kontrolne badanie po wazektomii. Interpretacji dokonuje się w kontekście wyników innych badań – wskazana konsultacja andrologiczna.

Pozostałe badania nasienia dostępne w naszym laboratorium:

Badanie ogólne/komputerowe

Badanie obejmuje analizę podstawowych parametrów nasienia męskiego, zgodnie z wytycznymi WHO 2010 oraz Polskiego Towarzystwa Andrologicznego. Badanie obejmuje ocenę makroskopową (objętość, pH, kolor, lepkość, upłynnienie) i mikroskopową (koncentracja ruchliwość, żywotność i morfologia plemników oraz obecność komórek okrągłych).
Wskazania: podstawowa diagnostyka płodności męskiej

Test HBA (test wiązania plemników z hialuronianem)

Proces zapłodnienia oocytu jest inicjowany przez połączenie plemnika z osłonką przejrzystą,
co zapoczątkowuje reakcję akrosomalną. Plemniki, które wiążą się z kwasem hialuronowym wykazują zdolność do reakcji akrosomalnej. Te, które są zdolne do wiązania się z kwasem hialuronowym są dojrzałe czynnościowo, z prawidłowo wykształconą błoną komórkową, mają wysoką ekspresję białka HspA2 i białka receptorowego, prawidłową wymianę histonów na protaminy i brak reszt cytoplazmatycznych. HBA jest testem „funkcjonalności” i dojrzałości plemników. W teście HBA plemniki prawidłowe  łączą
się z kwasem hialuronowym i dzięki temu można je odróżnić od nieprawidłowych. Brak wiązania świadczy
o zaburzeniu podziału mejotycznego i braku receptorów koniecznych do wiązania z komórką jajową. Użycie nieprawidłowego plemnika w technikach rozrodu wspomaganego może prowadzić
do degeneracji zarodków, zwiększa też ryzyko wystąpienia aneuploidii.
Wskazania: wykonuje się w celu określenia potencjału plemników do zapłodnienia (wynik może być negatywny, pomimo prawidłowych parametrów, w wyniku badania ogólnego). Dodatkowo wynik może być pomocny w wyborze najlepszej metody rozrodu wspomaganego.

MAR Test (obecność przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu)

Test MAR (ang.: mixed antiglobulin reaction) służy do wykrywania przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu lub surowicy krwi. Test MAR może wykrywać przeciwciała klasy IgG i IgA (zależy to od zastosowanego zestawu). Wynik testu podawany jest jako odsetek ruchliwych plemników związanych w teście. Test ten można wykonywać jedynie wtedy, gdy w nasieniu znajdują się plemniki wykazujące ruch.
Wskazania: podstawowa diagnostyka andrologiczna. Asthenozoospermia, aglutynacja, agregacja.

Test przeżywalności plemników (24-godzinny)

Test ten pozwala na ocenę przeżywalności plemników w specjalnym medium o składzie identycznym jak płyn jajowodowy, w temperaturze ciała, w kontrolowanych warunkach dostępu tlenu i dwutlenku węgla, po czasie 24 godzin od momentu oddania nasienia.
Wskazania: wykonuje się w celu określenia potencjału plemników do zastosowania w procedurach rozrodu wspomaganego.

Test swim-up (test migracyjny)

Test ten pozwala na ocenę zdolności plemników do migracji medium o składzie podobnym do płynu jajowodowego. Plemniki o prawidłowej czynności powinny wykazywać chemotaksję dodatnią i czynnie migrować do medium. Wydajność testu pozwala na ocenę przydatności przy planowanym zabiegu inseminacji domacicznej.
Wskazania: wykonuje się w celu określenia potencjału plemników do zastosowania w procedurach rozrodu wspomaganego.

Chromatyna plemnikowa

Uszkodzenie  integralności chromatyny plemnikowej może utrudnić zapłodnienie lub dalszy rozwój zarodka po zapłodnieniu. Wykazano, że  oocyt ma pewne zdolność do naprawy uszkodzeń DNA plemnikowego, podobne zdolności obserwuje się we wczesnych etapach rozwoju zarodka. Jednak przy znacznych uszkodzeniach DNA możliwości naprawcze zarodka mogą się okazać niewystarczające, co w konsekwencji może prowadzić do wczesnych poronień, ale również zwiększa się ryzyko wad wrodzonych u potomstwa. Wynikiem badania jest tzw. indeks DFI (DNA Fragmentation Index), czyli odsetek plemników z uszkodzeniami DNA.
Wskazania: niepowodzenia przy uzyskaniu ciąży lub poronienia, narażenie na szkodliwe czynniki (fizyczne, chemiczne, wolne rodniki itp.), teratozoospermia, zwłaszcza z towarzyszącą wakuolizacją główek plemników.

Posiew i ewentualnie antybiogram nasienia

Ogólne badanie nasienia można wykonać również w: 

Badanie nasienia mapa

  • Bydgoszczy, ul. Gen. J. Hallera 2e, Laboratorium Vitalabo, tel: 52 346 92 05, godziny pobierania materiału: 7:30-11:00 od poniedziałku do piątku
  • Toruniu, ul. Storczykowa 8/10, Szpital Matopat,
    tel: 56 659 49 51,
    godziny pobierania materiału: 7:00-17:00 od poniedziałku do piątku
  • Włocławku, al. Fryderyka Chopina 43, NZOZ Medyk,
    tel: 54 426 94 90
Badanie ogólne nasienia mogą wykonać mężczyźni, w ramach leczenia niepłodności. Badanie to zostanie ocenione i opisane przez specjalistów z naszej kliniki. Koszt badania ogólnego w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku to 120 zł.
 

Nowoczesna
diagnostyka
obrazowa