innowacja_endometrium embriolog leczenie_nieplodnosc_promocja program_in_vitro bank_komorek embolizacja_miesniakow leczenie_nieplodnosci_2 program_dawstwa nieplodnosc_meska

Badanie nasienia

Jako pierwsi w Polsce wykonujemy w naszym laboratorium embriologicznym badania biochemiczne plazmy nasienia, obrazujące funkcjonowanie najważniejszych gruczołów męskiego układu płciowego czyli prostaty, pęcherzyków nasiennych oraz najądrzy. Aby ocenić funkcjonowanie tych narządów oznaczamy w nasieniu następujące związku: kwas cytrynowy (ocena funkcjonowania prostaty), fruktozę (ocena funkcjonowania pęcherzyków nasiennych) i α-glukozydazę obojętną (ocena funkcjonowania najądrzy i drożności nasieniowodów).

Przygotowanie do badania nasienia:

  • zalecane jest zachowanie od 2 do maksymalnie 5 dniu abstynencji seksualnej

Kwas cytrynowy — marker czynności gruczołu krokowego

Kwas cytrynowy jest wydzielany przez prostatę. Niedostateczne jego wydzielanie może mieć miejsce w przypadku stanu zapalnego prostaty. Uważa się, że kwas cytrynowy może mieć wpływ na funkcjonowanie i budowę morfologiczną plemników.
Wskazania: niedobór testosteronu, podejrzenie stanu zapalnego gruczołu krokowego, brak plemników w nasieniu (azoospermia), obecność nadmiernej liczby leukocytów w nasieniu, zaburzenia funkcjonowania plemników (ruchliwości, morfologii).

Fruktoza — marker czynności pęcherzyków nasiennych

Fruktoza jest wydzielana przez pęcherzyki nasienne, których wydzielina jest głównym składnikiem nasienia. Ilość fruktozy w nasieniu odzwierciedla jakość pracy pęcherzyków nasiennych. Zbyt mała ilość fruktozy w nasieniu może byś związana z niedoborem testosteronu,  infekcjami pęcherzyków nasiennych lub ich wrodzonym brakiem.
Wskazania: niedobór testosteronu, podejrzenie stanu zapalnego pęcherzyków nasiennych, brak plemników w nasieniu (azoospermia), obecność nadmiernej liczby leukocytów w nasieniu, zaburzenia funkcjonowania plemników (szczególnie ruchliwości), zwiększona objętość lub lepkość nasienia, kwaśne pH nasienia.

α-glukozydaza obojętna (NAG) — marker czynności najądrzy

W najądrzu zachodzi jeden z najistotniejszych etapów dojrzewania plemników, czyli uzyskanie przez nie zdolności do ruchu. Przewlekłe stany zapalne najądrza prowadzą do zaburzenia ruchliwości plemników, zaburzeń w ich budowie morfologicznej oraz fragmentacji chromatyny plemnikowej. Ocena ilości NAG w nasieniu pozwala określić, czy powodem braku plemników jest niedrożność nasieniowodów czy też brak ich produkcji w najądrzach, co różnicuje możliwości leczenia.
Wskazania: podejrzenie stanu zapalnego najądrzy lub jąder, brak plemników w nasieniu (azoospermia), obecność nadmiernej liczby leukocytów w nasieniu, zaburzenia funkcjonowania plemników (ruchliwości, morfologii), obniżony indeks DFI (jakości chromatyny plemnikowej). Kontrolne badanie skuteczności zabiegu wazektomii.

Pozostałe badania nasienia dostępne w naszym laboratorium:

Badanie ogólne/komputerowe

Badanie obejmuje analizę podstawowych parametrów nasienia męskiego, zgodnie z wytycznymi WHO 2010 oraz Polskiego Towarzystwa Andrologicznego. Badanie obejmuje ocenę makroskopową (objętość, pH, kolor, lepkość, upłynnienie) i mikroskopową (koncentracja, ruchliwość, żywotność i morfologia plemników oraz obecność komórek okrągłych).
Wskazania: podstawowa diagnostyka płodności męskiej.

Test HBA (test wiązania plemników z hialuronianem)

HBA jest testem „funkcjonalności” i dojrzałości plemników. W teście HBA plemniki prawidłowe  łączą się z kwasem hialuronowym i dzięki temu można je odróżnić od nieprawidłowych. Negatywny wynik testu HBA świadczy o zaburzeniu rozwoju plemnika i braku receptorów koniecznych do wiązania plemnika z komórką jajową. Użycie uszkodzonego plemnika w technikach rozrodu wspomaganego może prowadzić do braku rozwoju zarodka.
Wskazania: wykonuje się w celu określenia potencjału plemników do zapłodnienia (wynik może być negatywny, pomimo prawidłowych parametrów = badania ogólnego nasienia). Dodatkowo wynik może być pomocny w wyborze najlepszej metody rozrodu wspomaganego (IVF, ICSI, pICSI).

MAR Test (obecność przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu)

Test MAR służy do wykrywania przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu lub surowicy krwi. Przeciwciała produkowane przez organizm mężczyzny, przeciwko własnym plemnikom, powodują spadek ruchliwości i penetracji. Wynik testu podawany jest jako odsetek ruchliwych plemników związanych w teście. Test ten można wykonywać jedynie wtedy, gdy w nasieniu znajdują się plemniki wykazujące ruch.
Wskazania: podstawowa diagnostyka andrologiczna, obecność aglutynacji plemników, zaburzenia ruchliwości plemników (duży odsetek plemników o ruchu „w miejscu”).

Chromatyna plemnikowa

Badanie to wskazuje na procent uszkodzenia chromatyny w plemniku, co w konsekwencji może utrudniać zapłodnienie lub dalszy rozwój zarodka. Nasienie, które wykazuje 15-30% uszkodzenia chromatyny plemnikowej sprawia, że zdolność jest obniżona w stopniu małym lub średnim. Nasienie w którym chromatyna plemnikowa uszkodzona jest w ponad 30%, w znacznym stopniu zmniejsza zdolność zapłodnienia.
Wskazania: niepowodzenia przy uzyskaniu ciąży lub poronienia, narażenie na szkodliwe czynniki (fizyczne, chemiczne, wolne rodniki itp.), zaburzenia w budowie plemników (teratozoospermia), zwłaszcza jeśli w główkach plemników obserwowane są wakuole.

Posiew i antybiogram nasienia

Posiew to badanie mikrobiologiczne pozwalające na stwierdzenie obecności bakterii w próbce nasienia. W wyniku tego badania można określić, jaka bakteria wywołuje infekcję w męskim układzie płciowym a następnie na podstawie antybiogramu dobrać właściwe i skuteczne leczenie antybiotykiem. Antybiogram to ocena wrażliwości danej bakterii na dane antybiotyki. Antybiogram wykonywany jest tylko wtedy gdy wynik posiewu jest dodatni (obecne są w nim bakterie).
 

Ogólne badanie nasienia można wykonać również w: 

Badanie nasienia mapa

  • Bydgoszczy, ul. Gen. J. Hallera 2e, Laboratorium Vitalabo, tel: 52 346 92 05, godziny pobierania materiału: 7:30-11:00 od poniedziałku do piątku
  • Toruniu, ul. Storczykowa 8/10, Szpital Matopat,
    tel: 56 659 49 51,
    godziny pobierania materiału: 7:00-17:00 od poniedziałku do piątku
  • Włocławku, al. Fryderyka Chopina 43, NZOZ Medyk,
    tel: 54 426 94 90
Badanie ogólne nasienia mogą wykonać mężczyźni, w ramach leczenia niepłodności. Badanie to zostanie ocenione i opisane przez specjalistów z naszej kliniki. Koszt badania ogólnego w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku to 120 zł.
 

Nowoczesna
diagnostyka
obrazowa